Verksamhetsförlagd utbildning och praktik

Studenterna på Förskollärarprogrammet gör viss del av sin utbildning på olika förskolor, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det är en viktig praktisk del av utbildningen och vi handleder gärna studenter.
Kontakta Torunn Edström Toft på telefon 018-727 65 36 om du är intresserad av att göra din VFU hos oss.

Eleverna på Barnskötarprogrammet gör viss del av sin utbildning på olika förskolor, så kallad praktik. Det är en viktig praktisk del av utbildningen och vi handleder gärna elever.
Kontakta Marianne Brink på telefon 018-727 65 57 om du är intresserad av att göra din praktik hos oss

22 oktober 2015