Vår värdegrund

I Läroplanen finns vår värdegrund formulerad utifrån stöd i den svenska grundlagen och internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Värdegrunden består av ett antal juridiska skrivningar som politiker på nationell och global nivå enats kring och är ett resultat av demokratin. 
Vår värdegrund är att när barnet ges trygghet, möts av respekt, empati och en känsla av att alla har lika värde skapas goda förutsättningar för utveckling och lärande.

På Svartbäckens förskola arbetar vi praktiskt med värdegrunden genom att prata om "Hur är man en bra kompis? Hur mår min kompis? Vad är rättvisa? Hur gör man när man lyssnar?" och så vidare.

22 oktober 2015