Svartbäckens fokusområde 2016-2017

Möten med vär(l)den

Under läsåret 2016-2017 arbetar samtliga förskolor i Svartbäcken med ett gemensamt tema; Möten med vär(l)den. Syftet med detta tema är att skapa en verksamhet som ger barn möjlighet att utveckla förståelse och tolerans för olika sätt att tänka och vara. Vi vill ge barn möjlighet att påverka sin verksamhet och bli medkonstruktörer av sin egen kunskap. Delaktighet och inflytande för barnen är en viktig del i hur vi organiserar vår verksamhet

För att synliggöra barnens lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Genom att dokumentera barnens lärande får vi möjlighet att tillsammans med barnen reflektera över deras kunskapande och vilka nya utmaningar vi kan erbjuda dem i deras utveckling och lärande. Vi tror att vår verksamhet på så sätt blir föränderlig och flexibel utifrån just de barn, familjer och pedagoger som är en del av oss.

För oss i Svartbäcken är det viktigt att barnen på våra förskolor får möjlighet att växa och utmanas i en miljö där de kan utforska, ställa hypoteser och undersöka sin omvärld. Det kräver lyhörda och intresserade pedagoger som tillsammans med barnen skapar ett klimat som präglas av demokrati och respekt för allas olikhet.

Vi har fokus på läroplanens målområde ”Kommunikation och språk” men väver även in andra delar såsom matematik, språk, naturvetenskap och teknik. Vi vill med detta fokus öppna upp för flera sätt att kommunicera, med olika språk, såväl verbala som estetiska och kroppsliga. Vi vill uppmärksamma och utmana barns ständiga samspel och kommunikation med världen runt omkring för att utveckla vår verksamhet.

29 augusti 2016