Verksamhetens fokus-mål

Strategiska utvecklingsområden

Barn läser Barn undersöker vatten Barn leker med deg

Samtliga förskolor i Uppsala kommun arbetar med gemensamma strategiska utvecklingsområden; Synvändan, Pedagogisk dokumentation samt Lärmiljöer. Dessa är del av ett långsiktigt utvecklings- och förändringsarbete som skapar en fördjupad lärandemiljö för alla barn i våra verksamheter.

22 oktober 2015