Svartbäckens förskola

Rep runt träd

Svartbäckens förskola är en kommunal förskola som ligger i centrala Svartbäcken. Vi som arbetar här har lång erfarenhet av att arbeta i förskolan och arbetar med stort hjärta, glädje och engagemang för att barnen ska få en så trygg, lärorik och utvecklande verksamhet som möjligt.

Förskolan består av två avdelningar;  Katten Jansson och Nalle Puh. Båda avdelningarna är för barn mellan 1-5år. Vi har ett bra samarbete mellan avdelningarna och har gemensam öppnings- och stängningsavdelning. Vår målsättning är att all personal ska känna alla barn och att barnen ska känna trygghet med flera av oss vuxna.

Vi är utomhus längre stunder varje dag (om vädret tillåter) och vi tycker att utevistelsen är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill att barnen ska få uppleva stora rörelseutrymmen, spännande lekar och fina naturupplevelser.

22 oktober 2015